home

 


Laatste nieuws


We zijn gestopt met alle activiteiten (2015-09-25)

Alle activiteiten van de Stichting Habets Genealogieën zijn gestopt: de website, het bijhouden van de stamboom en het leveren van stamboomgegevens.


Stamboom­index bij­ge­werkt (2014-02-02)

De stamboomindex is weer bijgewerkt, met dank aan vele familieleden en onderzoekers voor hun bijdrage.


Portret van generaal-majoor uit 1792 (2011-02-24)

Er bestaat een portret van generaal-majoor Jean Joseph Habets, geboren in 1792. Heeft u interesse?


Jaarverslag 2010 - Donateurs gevraagd (2011-02-15)

Hoe het onze stichting verging in 2010 en waarom we een dringende oproep doen voor donateurs.

 

Reünie 2007

Inhoud

 

 


Eindhoven, 14 oktober 2007 — Wegens het geringe aantal inschrijvingen is de geplande Habets-reünie afgelast.


 

Op 27 oktober 2007 wordt in Wijnandsrade (Nederland) de vijfde Habets familiereünie gehouden. U bent van harte welkom.

Na de zeer geslaagde reünies van de afge­lop­en jaren organi­seren we dit jaar op veler verzoek weer zo'n bij­een­komst.

top Voor wie en waarom?

De reünie is bedoeld voor alle familie­leden en verwan­ten, van de familie Habets, van jong tot oud. Ook overige geïnte­res­seer­den zijn wel­kom. Op de reünie stellen we u in de gelegen­heid om in een gezel­lige sfeer nieu­we familie­leden te ont­moe­ten en oude contac­ten te inten­si­ve­ren.

Bent u al lang van plan om uw ooms, tantes, neven, nichten of andere familie­leden eens op te zoeken? Dan is de komen­de reünie de ideale gelegen­heid om elkaar te treffen. Wellicht is het een goed idee om geza­menlijk af te spreken naar de reünie te komen. U kunt dan, in een aangename sfeer, onder het genot van een goed glas en een over­heerlijk diner, weer eens bij­praten en de laatste nieuw­tjes uit­wis­selen. En wij zorgen wel voor de orga­nisa­tie.

top Programma
Wijnandsrade, gemeenschapshuis

In tegenstelling tot vorige reünies zal deze wat een­voudi­ger van opzet zijn. We organi­seren een gezel­lige bij­eenkomst waar onder­linge contac­ten de hoofd­rol spelen.

De reünie zal om 15:00 uur beginnen. U wordt ont­vang­en met kof­fie/thee en vlaai. Er komen geen uitge­breide presen­taties, maar natuurlijk wordt er kort verteld waar de stichting zich zoal mee bezig­houdt. Ook kunt u meedoen aan een rond­lei­ding verzorgd door de plaat­selijke heem­kunde­verenig­ing. Zij zullen nader ingaan op de roots van de Habetsen in Wij­nands­rade. Verder kunnen familie­leden de stam­boom­data­base inzien. Een diner­buffet wordt gevolgd door een ge­noeglijke avond. Het einde van de reünie is om 22:00 uur.

top Deelnamekosten

De kosten bedragen € 37,50 per deelnemer, alles inbegrepen. Dit is inclu­sief:

 • koffie/thee met vlaai bij ont­vangst,
 • alle drankjes [1] gedu­rende de gehele mid­dag en avond (dus niet meer zelf afre­kenen of wer­ken met consump­tie­bonnen),
 • even­tuele deel­name aan de rond­leiding en
 • een uitge­breid diner­buffet.
top Inschrijven

(14 Oktober 2007) Inschrijven is niet meer mogelijk.

top Wie komen er?

Komen uw directe familie of verwanten ook? Als zij zich al hebben ingeschreven, dan kunt u dit na start van de inschrijvingen zien op de volgende lijst: Deelnemers reünie 2007.

Ons adressenbestand is vrij beperkt. We zullen alle mensen uitno­digen waar­van we het (e-mail)adres hebben door eerdere deel­names of andere contacten. Maar we zijn ons ervan bewust dat we daarbij slechts een klein gedeelte van de familie bereiken. Daarom vragen wij u om uw directe familie te infor­meren over deze reünie (zie ook Meer informatie). Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

top Locatie en routebeschrijving
 • Gemeenschaps- en Ontspanningsgebouw, Oudenboschstraat 50, 6363 BV Wijnandsrade (Nederland). (Lees hier meer over Wijnands­rade.)
  Telefoon: 045 5241830 (internationaal: 0031 45 5241830).
  Telefoon organisatie reünie (SHG, alleen op 27 oktober 2007): 06 24 86 67 02 (internationaal: 0031 6 24 86 67 02).
 • Kaart en route: zie de bijbehorende pagina in andere website De Telefoongids (in nieuw venster).
 • Bereikbaarheid per auto: Wijnands­rade ligt in het zuiden van Limburg, vlak bij Nuth (4 km) en Hoens­broek. Nuth ligt bij afslag Nuth 5 aan de autoweg A76 / E14 tussen Geleen en Aken. Een uitge­werkte route­beschrij­ving vanaf deze afslag vindt u in de uitno­digings­brief (zie Meer informatie).
  Parkeren: nabij de kerk en het kasteel in Wijnands­rade (2 minu­ten lopen).
 • Bereikbaarheid per openbaar vervoer: 1) trein naar station Nuth (1 x per uur), 2) 6 minu­ten lopen naar De Wever­plein, en 3) van daaruit bus 20 van Veolia richting Heerlen naar de kerk in Wijnands­rade (1 x per uur). Dit is ca. 3 minu­ten lopen van het gemeen­schaps­huis. Reistijd vanaf Nuth ca. 15 minuten. Vanaf station Nuth kunt u ook een taxi nemen.
  Voor meer informatie en andere mogelijk­heden zie andere website Openbaar Vervoer (9292ov.nl) (in nieuw venster).

top Meer informatie

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op via de contactpagina. Rechtstreeks bellen kan ook: met Frans Habets in Ubachsberg, telefoonnummer 045 57 51 170 (internationaal 0031 45 57 51 170).

U kunt de elektronische versie (PDF-bestand [3]) van de uitnodigings­brief en het inschrijf­formu­lier ook inzien en/of gebrui­ken om naar familie­leden of ver­wan­ten te sturen [2]:
 

top Over vorige reünies

 


[1] Exclusief hoogalcoholische drankjes.

[2] Gebruik de rechter muisknop voor downloaden, de linker voor openen.

[3] De documenten zijn in PDF-formaat. Om deze te kunnen openen heeft u het Adobe Reader (lezer) programma nodig (versie 6 of nieuwer). Deze software kunt u gratis downloaden van www.adobe.com of www.adobe.nl.

Get Acrobat Reader