home

 


Laatste nieuws


We zijn gestopt met alle activiteiten (2015-09-25)

Alle activiteiten van de Stichting Habets Genealogieën zijn gestopt: de website, het bijhouden van de stamboom en het leveren van stamboomgegevens.


Stamboom­index bij­ge­werkt (2014-02-02)

De stamboomindex is weer bijgewerkt, met dank aan vele familieleden en onderzoekers voor hun bijdrage.


Portret van generaal-majoor uit 1792 (2011-02-24)

Er bestaat een portret van generaal-majoor Jean Joseph Habets, geboren in 1792. Heeft u interesse?


Jaarverslag 2010 - Donateurs gevraagd (2011-02-15)

Hoe het onze stichting verging in 2010 en waarom we een dringende oproep doen voor donateurs.

 

Wijnandsrade

Wijnandsrade is een dorp in Nederlands-Limburg. Sinds 1982 behoort het tot de gemeente Nuth. Het heeft een rijke historie, en is de plaats waar de familie Habets waarschijnlijk zijn oorsprong heeft.

Wijnandsraede, anno 1851

Bron: Beschrijving van het Hertogdom Limburg door van G. M. Poell Uitgegeven in 1851.

 

Wijnantsraede, hetwelk met de gehuchten Zwier of Zweijer, Vink en Aalbeek ééne gemeente uitmaakt en eene oppervlakte van 782 bund beslaat, waaronder bijna 767 bunder belastbaar land; telt 85 huizen met 473 inwoners, die in de landbouw hun bestaan vinden. 0ok heeft men er 2 brouwerijen en 1 korenmolen. De gemeenteschool wordt door 30 leerlingen bezocht.
Deze gemeente was vóór de Fransche omwenteling, in het laatst der vorige eeuw , eene heerlijkheid, toebehoorende aan de Barons von Bongart. De kerk is een fraai gebouw met eenen hoogen toren, in welker koor men een fraai uitgewerkt steenen standbeeld ziet, voorstellende Willem, Baron von Bongart, Generaal der Curassiers in Oostenrijksche dienst, opgerigt in 1631, is ruim 3 ellen hoog, en door 18 adellijke wapens omgeven. Het adellijke goed, het kasteel te Wijnantsraede, bestaat uit een schoon groot kasteel, met voorhof, geheel door vijvers omgeven, hetwelk in 1554 is gesticht; doch in de jaren 1770-1780 aanmerkelijk is herbouwd; voorts met 4 groote pachthoeven, watermolen, brouwerij, en onderscheidende huizen, beslaat het eene oppervlakte van ruim 304 bund, en wordt thans in eigendom bezeten door den Heer Ferdinand Baron von Bongart, wonende te Paffendorf in Pruissen,

 

(Een der intekenaren in 1851 op dit boek was J.M. Habets, onderwijzer te Oirsbeek.)

Wijnandsrade, anno 2004

Bron: de Nederlandse versie van Wikepedia (nl.wikipedia.org/wiki/Wijnandsrade.

 

Wijnandsrade (Limburgs: Wienesrao) is een dorp in Nederlands-Limburg. Sinds 1982 behoort het tot de gemeente Nuth. Op 1 januari 2004 bedroeg het aantal inwoners 1819. Het woord rade (ook wel rhode of rode) betekent ontginning. De naam betekent dus "het ontgonnen gebied van Wijnand". In vroeger tijden werd het dorp ook wel Rode of "Herwinandsrode" genoemd.

Wijnandsrade, voorzijde kasteel

Het opvallendste gebouw in het dorp is kasteel Wijnandsrade. De eerste burcht moet hebben gestaan op een kunstmatig opgeworpen hoogte, een motte, die was omzoomd door vijvers. Na de uitvinding van het buskruit was deze niet meer verdedigbaar door de ridders van Rode en Mascherel. Daarom werd aan de voet van de motte een versterkt kasteel gebouwd, waarvan het oudste gedeelte intact is gebleven. Dit dateert uit 1554 - 1563. Kasteel en borchhof zijn van 1717 - 1719 ingrijpend verbouwd door Vrijheer Joseph Clemens von Bongart. De langgerekte voorgevel stamt uit die tijd. Kasteel en hoeve zijn thans in bezit van de Stichting tot behoud van Kasteel Wijnandsrade.

De parochiekerk heeft als patroon de H. Stephanus, diaken en eerste martelaar. De eerste keer dat deze parochie werd genoemd was in 1307 (onder de statuten van het Concilie van Susteren). Het kerkgebouw werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door een tijdbom aanzienlijk vernield, maar is in 1947 vergroot en in dezelfde stijl gerestaureerd. Een pittoreske gevel is die van het vroegere panhuis aan de panhuysvijver. Een Herenhuis uit ca. 1860 gebouwd door de heer Xavier Hubert Maurissen gelegen achter de Hoeve Niethuizen is sinds enkele jaren rijksmonument. Hier woonde destijds het echtpaar Maurissen-Kerens de Wylre. Xavier Hubert Maurissen verwierf de Hoeve Niethuizen met zijn aanhorigheden uit een wilsbeschikking uit 1857 van zijn ouders Maurissen-Coenengracht die woonachtig waren in Maastricht. Het echtpaar Maurissen-Kerens de Wijlre stierf kinderloos en alle onroerende goederen werden per olografisch testament vererfd aan zijn koetsier.

 

De vroegere gemeente Wijnandsrade bestond uit twee dorpen (Wijnandsrade en Swier) en vier buurtschappen (Vink, Laar, Aalbeek en Brommelen). Oorsponkelijk was Swier groter dan Wijnandsrade, maar dat is in de 20e eeuw veranderd door veel nieuwbouw.

Van 1872 tot 1910 was op het kasteel een seminarie van de Duitse Jezuïetenorde, die gastvrij onderdak had gevonden omdat zij het vaderland wegens de Kulturkampf moest ontvluchten. Pater Wilhelm Eberschweiler SJ, die leiding gaf aan de vestiging in Wijnandsrade, staat op de nominatie om zalig verklaard te worden. Hij is na begraving in 1921 en na exhumering in 1958 te Exaten herbegraven in de Dom van Trier op 16 mei 1958. Een andere bekende Jezuïet was pater Erich Wasmann SJ, die een mierencollectie bijeenbracht die wereldberoemd is geworden. Hij overleed op 27 februari 1931 te Valkenburg. Van 1928 tot 1967 was hier een seminarie van de paters Minderbroeders-Conventuelen onder leiding van pater Carolus Hoyng OFM CONV.

 

Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia is opgericht in 1863 en de Koningklijk Erkende Fanfare St. Caecilia in 1892. Dit zijn de oudste verenigingen van Wijnandsrade. De Heemkundevereniging Vrienden van Wijnandsrade is op de valreep voor de gemeentelijke herindeling in december 1982 opgericht en heeft inmiddels diverse publicaties uitgebracht over de rijke historie van Wijnandsrade.