home

 


Laatste nieuws


Stamboom­index bij­ge­werkt (2014-02-02)

De stamboom­index is weer bij­ge­werkt, met dank aan vele familie­leden en on­der­zoe­kers voor hun bij­drage.


Portret van generaal-majoor uit 1792 (2011-02-24)

Er bestaat een portret van generaal-majoor Jean Joseph Habets, geboren in 1792. Heeft u interesse?


Jaarverslag 2010 - Donateurs gevraagd (2011-02-15)

Hoe het onze stichting verging in 2010 en waarom we een dringende oproep doen voor donateurs.


Stamboom­index bij­ge­werkt (2009-08-09)

De stamboom­index is weer bij­ge­werkt, met dank aan vele familie­leden voor hun bij­drage.


Boek over oud-bur­ge­mees­ter Habets van Kerk­rade (2009-07-14)

Onlangs verscheen een boek over oud-bur­ge­mees­ter G.H.A. Habets van Kerk­rade. Habets was ruim 30 jaar bur­ge­mees­ter van Kerk­rade in de perio­de van 1916 tot 1948.


Gratis stam­boom­schema (2009-02-14)

Wilt u ook een gratis stam­boom­schema? Lees hier hoe u dit kunt krijgen.


Levering stamboomgegevens (2009-02-13)

Aan familieleden en ver­wan­ten leveren wij gege­vens uit onze stam­boom­data­base. Zo kunt u een over­zicht krijgen van uw direc­te fa­milie of van uw voor­ouders.

 

Habets web

Deze website biedt informatie over de geschiedenis van de familie Habets en de activiteiten en achtergronden van de Stichting Habets Genealogieën (de SHG).
Doel van de website is het informeren van geïnteresseerden en het vergaren van gegevens om zo de geschiedenis van de familie Habets verder te kunnen complementeren.

De informatie op deze website is primair bedoeld voor alle leden van de familie Habets en hun directe verwanten. Verder voor iedereen die geïnteresseerd is in genealogisch onderzoek en daarbij stuit op de naam Habets of varianten hiervan.

 

Op deze site vindt u nieuws over onze activiteiten en over familieleden. Onze activiteiten worden in detail beschreven: waar zijn we mee bezig en waarmee kunnen we u van dienst zijn. Natuurlijk is er een en ander te vinden over familiegegevens: wetenswaardigheden en onze stamboomindex. Wilt u meer weten de SHG, donateurs en sponsors, kijk dan bij Over ons. En tenslotte, bij Informatie staan o.a. onze contactgegevens en vindt u een formulier voor e-mail.

  Oproepen

Bent u bezig met genea­lo­gisch onder­zoek met betrekking tot de familie Habets dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Wellicht hebt u ge­ge­vens ontdekt die wij niet kennen en omgekeerd. Door uw resul­taten met die van ons te combi­neren kan het onder­zoek aan­zienlijke voort­gang boeken.

Wij zijn op zoek naar mensen die de stichting willen helpen met haar acti­vitei­ten. Bent u geïnte­res­seerd in de familie­ge­schiede­nis en wilt u hieraan een bijdrage leveren, neem dan contact met ons op.

 

Om onze activiteiten mogelijk te maken zoeken we donateurs en sponsors. Bent u een lid van de familie Habets of een directe verwant, dan kunt u ons steunen door u als donateur aan te melden. Bent u een van de Habet­sen met een eigen bedrijf, wordt dan sponsor van onze stichting. Wij kunnen niet zonder uw bijdrage! Lees verder op de pagina's voor dona­teurs en spon­sors.