home

 


Laatste nieuws


We zijn gestopt met alle activiteiten (2015-09-25)

Alle activiteiten van de Stichting Habets Genealogieën zijn gestopt: de website, het bijhouden van de stamboom en het leveren van stamboomgegevens.


Stamboom­index bij­ge­werkt (2014-02-02)

De stamboomindex is weer bijgewerkt, met dank aan vele familieleden en onderzoekers voor hun bijdrage.


Portret van generaal-majoor uit 1792 (2011-02-24)

Er bestaat een portret van generaal-majoor Jean Joseph Habets, geboren in 1792. Heeft u interesse?


Jaarverslag 2010 - Donateurs gevraagd (2011-02-15)

Hoe het onze stichting verging in 2010 en waarom we een dringende oproep doen voor donateurs.

 

Gebruiksvoorwaarden

Inhoud

 

 

Het gebruik van deze website is gebonden aan voorwaarden, zoals gebruik van de gegevens (copyright). Een privacyregelement bepaalt hoe wij omgaan met uw gegevens.

Deze website wordt beheerd door de Stichting Habets Genealogieën (de SHG). Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden.

top Privacyregelement

De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van de mensen voor wie ze bestemd zijn. De wet geeft u het recht om de over u opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt.

De SHG houdt gegevensbestanden bij met betrekking tot de genealogie (stamboom) van familieleden en directe verwanten van de familie Habets. Publicatie van deze gegevens door de SHG, in welke vorm dan ook, zal zich te allen tijde beperken tot gegevens over overleden personen. De gegevens van nog in leven zijnde personen worden uitsluitend geleverd aan hun directe familie en verwanten. Uitgezonderd hiervan is de publicatie van de stamboomindex op de website van de SHG. Deze index bevat de alleen de 'openbare' gegevens van alle personen die voorkomen in de stamboomdatabase, waarbij de datums beperkt worden tot het jaartal. De SHG zal gegevens over levende personen nooit aan derden verkopen of ter inzage gegeven.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en ter verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft te allen tijde onbekend.

top Disclaimer

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van de SHG. De SHG is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Dergelijke links zijn enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen, en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat de SHG de inhoud van die website zou onderschrijven.

top Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij de SHG, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële ofwel privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de SHG.