home

 


Laatste nieuws


We zijn gestopt met alle activiteiten (2015-09-25)

Alle activiteiten van de Stichting Habets Genealogieën zijn gestopt: de website, het bijhouden van de stamboom en het leveren van stamboomgegevens.


Stamboom­index bij­ge­werkt (2014-02-02)

De stamboomindex is weer bijgewerkt, met dank aan vele familieleden en onderzoekers voor hun bijdrage.


Portret van generaal-majoor uit 1792 (2011-02-24)

Er bestaat een portret van generaal-majoor Jean Joseph Habets, geboren in 1792. Heeft u interesse?


Jaarverslag 2010 - Donateurs gevraagd (2011-02-15)

Hoe het onze stichting verging in 2010 en waarom we een dringende oproep doen voor donateurs.

 

Nieuws, overzicht

Dit is een overzicht van de beschikbare nieuwsitems. U vindt hier nieuws over onze activiteiten en over familieleden.

Laatste nieuws


We zijn gestopt met alle activiteiten (2015-09-25)

Alle activiteiten van de Stichting Habets Genealogieën zijn gestopt: de website, het bijhouden van de stamboom en het leveren van stamboomgegevens.


Stamboom­index bij­ge­werkt (2014-02-02)

De stamboomindex is weer bijgewerkt, met dank aan vele familieleden en onderzoekers voor hun bijdrage.


Portret van generaal-majoor uit 1792 (2011-02-24)

Er bestaat een portret van generaal-majoor Jean Joseph Habets, geboren in 1792. Heeft u interesse?


Jaarverslag 2010 - Donateurs gevraagd (2011-02-15)

Hoe het onze stichting verging in 2010 en waarom we een dringende oproep doen voor donateurs.

 

Overig nieuws


Stamboom­index bij­ge­werkt (2009-08-09)

De stamboom­index is weer bij­ge­werkt, met dank aan vele familie­leden voor hun bij­drage.


Boek over oud-bur­ge­mees­ter Habets van Kerk­rade (2009-07-14)

Onlangs verscheen een boek over oud-bur­ge­mees­ter G.H.A. Habets van Kerk­rade. Habets was ruim 30 jaar bur­ge­mees­ter van Kerk­rade in de perio­de van 1916 tot 1948.


Gratis stam­boom­schema (2009-02-14)

Wilt u ook een gratis stam­boom­schema? Lees hier hoe u dit kunt krijgen.


Levering stamboomgegevens (2009-02-13)

Aan familieleden en ver­wan­ten leveren wij gege­vens uit onze stam­boom­data­base. Zo kunt u een over­zicht krijgen van uw direc­te fa­milie of van uw voor­ouders.


Stamboom­index bij­ge­werkt (2008-11-09)

De stamboom­index is weer bij­ge­werkt, met dank aan vele familie­leden voor hun bij­drage.


Wijziging bestuur (2008-10-22)

Nieuwe samenstelling van het bestuur.


Technische problemen met e-mails (2008-09-03)

E-mails verzonden via deze website zijn soms niet aangekomen.


Reünie 2007 afgelast (2007-10-14)

Wegens het ge­ringe aan­tal in­schrij­ving­en is de ge­plan­de Ha­bets-reü­nie af­ge­last.


Nieuw IBAN-nummer (2007-10-06)

Nieuw IBAN-num­mer voor be­ta­ling­en van bui­ten Neder­land.


Stamboom­index bij­ge­werkt (2007-07-04)

De stamboom­index is weer bij­ge­werkt, met dank aan vele familie­leden voor hun bij­drage.


Familiereünie 2007 (2007-07-03)

Inschrij­ving voor de fa­mi­lie­reü­nie op 27 ok­to­ber 2007 ge­o­pend.


Familiereünie 2007 (2007-04-25)

Nadere in­vul­ling van de fa­mi­lie­reü­nie op 27 ok­to­ber 2007.


Feiten en cijfers 2006 (2007-04-24)

Compacte weer­ga­ve van de ac­ti­vi­tei­ten van de Stich­ting Ha­bets Ge­ne­alo­gieën (SHG) in 2006.


We zoeken Ans Habets-Sweere (2007-07-08)

In verband met een school­reü­nie zoeken we het hui­dige adres van Ans Ha­bets-Sweere, in 1974 do­cente te Steen­wijker­wold.


Nieuwe check­list per­soons­ge­ge­vens (2006-11-17)

Nieuwe pagina bevat check­list voor per­soons­ge­ge­vens.


Stamboom­index bij­ge­werkt (2006-11-16)

De stamboom­index is weer bij­ge­werkt, met dank aan vele familie­leden voor hun bij­drage.


Woning in Ten Esschen, Heerlen (2006-08-30)

Nakomelingen gezocht van voormalig eigenaar van een 18e eeuws huis.


Familiereünie 2007 (2006-08-17)

De volgende fa­mi­lie­reünie zal worden ge­hou­den in ok­to­ber 2007.


Stamboom­index bij­ge­werkt (2006-07-20)

De stamboom­index is weer bij­ge­werkt, met speciale dank aan twee familie­leden voor hun bij­drage.


Zoekfunctie (2006-05-12)

Er is een zoek­functie aan de website toe­gevoegd.


Wijziging bestuur (2006-05-09)

Nieuwe secretaris benoemd.


Stamboom­index bij­ge­werkt (2006-05-05)

De stamboom­index is weer bijgewerkt. Nieuw is de Engelse versie.


Eduard Habets over­leden (2006-02-19)

Vrij plotseling is Eduard Habets over­leden. Hij maakte sinds novem­ber 2005 deel uit van het bestuur.


Wie is de schil­der? (2005-12-13)

Een van onze fami­lie­le­den wil weten wie de kuns­te­naar is die lang ge­le­den een schil­de­rij van zijn vader maakte.


Stamboomindex (2005-12-09)

Met de webversie van de stam­boom kunt u zien wie in onze stam­boom­data­base zit.


Uitbreiding bestuur (2005-11-26)

Twee nieuwe mensen gaan zich inzetten voor de stichting: Frans en Eduard Habets.


Fireballs (2005-11-09)

Een reis van Amster­dam naar Dakar in een barrel van maxi­maal € 500: Eind­hoven­se brand­weer­man­nen maken zich op voor een heet avon­tuur.


Infosessie (2005-10-25)

Om de capa­citeit van de stich­ting uit te breiden organi­seer­den we een infor­matie­sessie in Heerlen.


Habets-web life (2005-08-05)

De website Habets-web werd op het world wide web gezet en is nu door iedereen te bekijken. De test­fase duurde tot 22 augustus.


W. Habets Ridder in Orde Oranje Nassau (2005-04-30)

Op 30 april 2005 werd de heer W.A.A. Habets benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.


Start ontwikkeling Habets-web (2004-11-10)

Eind 2004 werd besloten om een website op te zetten als medium om informatie uit te wisselen met familie­leden. Begin januari 2005 startte de bouw ervan.


Jan Habets Ridder in Orde Oranje Nassau (2004-11-06)

Op zaterdag 6 november 2004 heeft de burgemeester van Nuth Jan Habets koninklijk onder­scheiden. Dit gebeurde bij gelegen­heid van het 60-jarig bestaans­feest van het bedrijf Mecha­nische Industrie Habets (MIH).

 


Reünie 2003 in Hoensbroek (2003-10-18)

Op 18 oktober 2003 werd de vierde reünie gehouden in het Kasteel Hoensbroek te Hoens­broek. Bijna 140 familie­leden waren aanwezig op deze gezellige dag.

 


 

Hebt u nieuws dat ook voor medefamilieleden interessant kan zijn, neem dan contact met ons op.